Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów
 • strona zawiera pliki w formatach graficznych będących skanami dokumentów
 • zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego, mają charakter wyróżniający do wpisów i promocyjny do planowanych wydarzeń

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby podmiotu:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu
os. Centrum 10
66-300 Międzyrzecz
e-mail: sekretariat@psmmiedzyrzecz.pl
tel. 95 741 24 44

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Telega-Nowakowska.
 • E-mail: dyrektor@psmmiedzyrzecz.pl
 • Telefon: 784 697 983

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
 • Adres: ul. Mikołaja Kopernika 36/40
  00-924 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@cea.art.pl
 • Telefon: (22) 421 06 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu mieści się przy ulicy os. Centrum 10. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia - jedno główne od ulicy, drugie - od strony parkingu znajdującego się za budynkiem szkoły.

Sekretariat, gabinet dyrektora oraz księgowość znajdują się na parterze, po przejściu trzech schodów. W budynku nie ma windy ani żadnych podjazdów dla wózków inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mogą telefonicznie umówić się na wizytę w szkole, przy czym pracownik szkoły obowiązany jest wówczas wyjść do osoby niepełnosprawnej, potrzebującej pomocy, celem załatwienia sprawy.

Osoby niepełnosprawne mogą podjechać pod budynek szkoły od ul. Centrum lub wjechać na parking dla pracowników i klientów szkoły.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • wersja kontrastowa
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu

 

Inne informacje i oświadczenia

 

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

korzystania z poczty elektronicznej: sekretariat@psmmiedzyrzecz.pl

telefonicznie - 95 741 24 44

Szkoła nie zapewnia tłumacza języka migowego.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31